Olet tässä:

Asiakkaat mukaan pellolle

Ennen huhtikuun lopussa Aarhusissa järjestettyä SAI:n (Sustainable Agriculture Initiative) vuosikokousta Nordzucker kutsui SAI:n jäseniä (erityisesti Nordzuckerin asiakkaita) opintoretkelle tutustumaan sokerijuurikkaan viljelyyn ja kestävän kehityksen periaatteisiin suoraan paikan päälle. Samalla oli tilaisuus keskustella tulevaisuuden näkymistä.

The excursion was organized through our Agri Center in Denmark and the Head of Agri Center Bo Secher, was leading the excursion and the dialogue between grower, customers and other SAI members.

Vieraat kävivät kahdella tilalla: tanskalaisella luomusokerijuurikkaan viljelyyn erikoistuneella tilalla sekä sokerijuurikastilalla, joka osallistui 2016 riippumattomaan auditointiin SAI:n FSA-arviointia varten. Puheenaiheina olivat FSA-arvioinnin (Farm Sustainability Assessment) työkalut niin maanviljelijöiden, toimittajien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin sokerijuurikkaan viljelyn tulevaisuudesta ja digitalisoinnin tuomista mahdollisuuksista.

Sven Sielhorst, SAI FSA Program Lead, totesi paikan päällä: ”Opintoretki, jonka Nordzucker järjesti SAI-organisaation jäsenille, antoi hyvän katsauksen tanskalaisen viljelijän arkeen. Kestävän kehityksen periaatteiden tiedostaminen on Tanskassa korkealla tasolla. Tämä viesti ei silti aina välttämättä välity kuluttajille saakka. Kävimme tiiviin keskustelun siitä, että on ehdottomasti tarpeellista tuoda kestävän kehityksen periaatteisiin perustuvaa viljelyä paremmin yhteisön ja kuluttajien tietoisuuteen. Parhaiten se tapahtuu inspiroivien tarinoiden kautta, jotka perustuvat tiukkoihin faktoihin. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta pysyvämmälle, kestävään kehitykseen perustavalle ja kannattavammalle maataloudelle saadaan riittävästi resursseja ja poliittista tukea.”

”Me Nordzuckerilla olimme iloisia, että pystyimme viemään asiakkaitamme sokerijuurikaspelloille ja näyttämään heille, mitä vaatii sokerijuurikkaiden kestävään kehitykseen perustuva viljely. Samalla pystyimme kertomaan, miten huolehdimme siitä, että

Read more about Nordzucker's sustainable actions here