Olet tässä:

Eettiset ohjeemme

Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa, ja eettiset ohjeet puolestaan tarjoavat selkeää ohjeistusta moniin tilanteisiin.

Speak Up -järjestelmä: ilmoittaminen eettisistä virheistä

Nordzuckerilla oikeudenmukainen, kestävään kehitykseen perustuva ja lahjomaton toiminta on aina etusijalla. Me otamme euroopanlaajuisesti yli 3 200 työntekijän työyhteisössä yrityksemme arvot – Vastuullisuus, Sitoutuminen, Rohkeus ja Arvostus – erittäin vakavasti.


Sen vuoksi haluammekin rohkaista kaikkia työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia ja muita asianomaisia ryhmiä auttamaan meitä virheiden ja liiketoiminnan laittomien käytäntöjen paljastamisessa. Tällaisia ovat erityisesti:

  • korruptio ja lahjonta
  • omaisuusrikokset (esim. petos ja varkaus)
  • rikkomukset ympäristönsuojelumääräyksiä, tuoteturvallisuutta ja työturvallisuutta vastaan
  • toiminta, joka saattaa aiheuttaa virheellisiä tai vääriä tuloksia talousraportoinnissa ja auditoinnissa
  • seksuaalirikokset
  • kilpailulainsäädännön ja tietosuojan loukkaukset
  • rikkomukset Nordzuckerin toimintaohjeita vastaan

Ilmoitusjärjestelmän (BKMS® System) avulla voit ilmoittaa näistä aiheista avoimesti tai – niin halutessasi – myös nimettömästi. Ilmoitukset, jotka annetaan tämän järjestelmän kautta, käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.