Olet tässä:

Ostotoiminta

Nordic Sugar hankkii tuotteita ja palveluja noin kahdella miljardilla Tanskan kruunulla (n. 270 milj. euroa ) vuosittain. Meille nämä hankinnat ovat paljon enemmän kuin kustannuksia, sillä haluamme luoda kestävät suhteet toimittajiimme. Haluamme myös vaikuttaa tuotantokustannuksiimme tekemällä yhteistyötä niiden toimittajien kanssa, jotka voivat auttaa meitä kehittämään liiketoimintaamme ja ylläpitämään korkean laatutasomme.

Nordic Sugarin ja Nordzucker-konsernin osto-osastot muodostavat yhteisen ostotoimintaorganisaation. Suosimme kansainvälisesti toimivia toimittajia, ja pyrimme aina noudattamaan ajanmukaisen tuoteryhmäjohtamisen periaatteita, niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Nordzuckerin ostotoiminta

Mitä hankimme

Nordic Sugar hankkii usean eri alan tuotteita ja palveluja, lähinnä:

  • Energiaa
  • Elintarvikkeiden lisäaineita
  • Paperi- ja muovipakkauksia ja pakkausmateriaaleja
  • Apuaineita
  • Teknisiä tuotteita ja palveluja (varaosat mukaan lukien)
  • Koneita ja laitteita
  • Ruokosokeria ja melassia
  • IT-välineistöä ja -palveluja
  • Kuljetuspalveluja
  • Markkinointimateriaalia

Ostotoimintamalli

Nordic Sugarin hankintatoimi on tärkeä tekijä koko yhtiön taloudellisen tuloksen muodostamisessa, ja kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankintapolitiikka asettaa Nordic Sugarin hankintatoimille yleiset säännöt, joita noudattamalla pyrimme niin päätöksenteko- kuin toimenpidetasollakin siihen, että ratkaisumme mahdollisimman hyvin tukisivat koko yhtiön strategiaa ja päämääriä.

Hyvin koulutettu ostohenkilökunta, jolla on selkeät toiminta-alueet, ja käytössään nykyaikaiset välineet ja menettelyt, on tärkeä osa hankintapolitiikkaamme.

Haluaisitko ensijaiseksi toimittajaksemme?

Pyrimme pitämään toimittajiemme määrän kohtuullisena valitsemalla tietyt toimittajat ensisijaisiksi yhteistyökumppaneiksi (Preferred Supplier). Nordic Sugar arvioi nämä toimittajat sisäisen luokitusmenettelyn mukaisesti.

Valitessamme ensisijaisia toimittajiamme emme keskity ainoastaan tuotteeseen, vaan myös mahdolliseen muuhun yhteistoimintaan yleisemmällä tasolla; tuotteen korkean laadun lisäksi edellytämme ensisijaiselta toimittajaltamme menettelyjä, joka ei ole ristiriidassa Nordic Sugarin omien arvojen ja kestävän kehityksen periaatteen kanssa.