Olet tässä:

Yrityksemme arvot

Vastuullisuus

Sitoudumme kestävään toimintaan. Otamme vastuun toiminnastamme ja sen seurauksista sidosryhmille ja ympäristölle. Jokainen meistä vastaa omasta osuudestaan yrityksen menestyksessä.

 

Sitoutuminen

Teemme työmme innostuneesti ja haluamme ylittää itsemme. Meitä ajaa halu tehdä työmme erinomaisesti, mitä sitten teemmekin. Arvostamme tiimityötä.

 

Rohkeus

Rohkeina olemme innovatiivisia, teemme päätöksiä ja muutoksia, jotka vievät meitä eteenpäin.
Ollessamme sitoutuneita kehittymään hyväksymme virheet ja opimme niistä.

 

Arvostus

Olemme myönteisiä ja arvostamme toinen toistamme sekä yrityksen sisällä että sidosryhmien kanssa toimiessamme. Uskomme, että avoin ja rehellinen vuoropuhelu.