Olet tässä:

Työssä Nordic Sugarilla

Työnantajana Nordic Sugar lähtee ajatuksesta, että henkilökunnan tulee saada kehittyä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten, kun työ on vaihtelevaa ja tarjoaa riittävästi haasteita. Jokaisen tulisi työssään saada ottaa käyttöön kaikki kykynsä ja osaamisensa ja kasvaa työnsä mukana. Perusperiaatteenamme on vapauden ja vastuun tasapaino omien tehtävien puitteissa. Vapauden myötä saavutetaan meille kaikille tärkeä henkilökohtaisen vaikuttamisen ja työn mielekkyyden kokemus. Se on luonnollisesti merkittävää koko yritystä hyödyttävän yhteisen työpanoksen kannalta.

Yhteistyötä kaikkien kesken

Olemme kauan käyttäneet kaikenlaisen kanssakäymisen välineenä vuoropuhelua. Vuoropuhelu on osa johtamistapaamme; sitä käytetään työtoverien kesken ja yhteyksissä ympäröivään maailmaan. Kansainvälisessä suuryrityksessä projektit laajenevat maasta toiseen, osastolta osastolle, ja toiminnan osa-alueilta suurempiin kokonaisuuksiin. Keskinäisen vuoropuhelun keinoin saamme käyttöön koko henkilökuntamme yhteisen osaamisen, ja saavutamme tehokkaammin asiakkaamme eri puolilla maailmaa. Eri ammatteja ja kulttuureja edustavien työtovereiden kohtaaminen tarjoaa uusia näkökulmia, ja antaa mahdollisuuksia kehittyä edelleen ihmisenä ja ammattilaisena.

Sitoutunutta joukkoa

Nordic Sugarin työntekijöiden työuran pituus on keskimäärin kaksikymmentä vuotta – näyttäisi siltä, että Sokeriin voi jäädä koukkuun. Nordic Sugar on Pohjois-Euroopan johtava sokerinvalmistaja, ja aseman säilyttäminen vaatii omistautumista. Henkilökuntamme jäsenet ovat onneksemme osaltaan sitoutuneet vastaamaan yrityksellemme asetettuihin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Joustavuus ja valmius muutokseen ovat tulleet yhä näkyvämmäksi osaksi Nordic Sugarin päivittäistä toimintaa. Suuria muutoksia on tapahtunut niin yhtiön sisällä kuin ympärilläkin. Teollisuudenalaamme säätelevä poliittinen viitekehys on uudistunut, sokerimarkkinoilla käydään nopeasti kasvavaa kilpailua, ja Nordic Sugar on nyt osa rakenteellisesti muuttunutta kokonaisuutta. Uudet olosuhteet avaavat uusia mahdollisuuksia, mutta ne myös asettavat todellisia vaatimuksia sopeutumiskyvyllemme.

Terve työntekijä terveessä yhteisössä

Ihmisten tulisi saada työskennellä terveellisessä työympäristössä, ei yksin työturvallisuuden ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta suojattuna, vaan myös henkistä hyvinvointia edistävässä ilmapiirissä. Nordic Sugar huolehtii työntekijöidensä turvallisuudesta, ja pyrkii kaikin tavoin edistämään heidän viihtyvyyttään työyhteisössä järjestämällä mahdollisuuksia yhdessäoloon, kannustamalla, ja kiittämällä hyvästä työstä.